Project Samen Beter lezen

Beste ouders,

Twee keer per jaar (januari en juni) worden de leerlingen in groep 3 t/m 8 o.a. getest
op hun leesniveau (AVI). Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden, zal de maand
april de maand zijn van het Samen Beter Lezen project.
Het Samen Beter Lezen project is gebaseerd op het Ralfi lezen (www.ralfilezen.nl) en is
opgezet door de NTC school ‘t Klokhuis in New York. Het blijkt dat leerlingen dankzij
het Samen Beter Lezen project één of zelfs twee AVI niveaus stijgen. Door de hele
maand extra aandacht te besteden aan lezen, zijn de leerlingen goed voorbereid als in
juni de tweede test wordt afgenomen.

Wat houdt het in?
Het project Samen Beter Lezen houdt in dat er gedurende één maand minimaal 4 keer
per week 15 minuten, samen met een ouder, hardop gelezen wordt. (Zie hiervoor ook
het Informatie boekje SBL project met uitleg.)

Van te voren wordt er een deelnemersverklaring ingevuld waarin uw kind belooft
zijn/haar best te doen om beter te leren lezen. Aan het einde van de periode krijgen de
deelnemers een diploma uitgereikt en een kleine verrassing
Wat, wanneer, hoelang en met wie er gelezen wordt, wordt bijgehouden in een
logboek.

Op woensdag 4 april worden de nodige documenten uitgedeeld. Graag ontvangen we
de deelnemersverklaring getekend retour op woensdag 11 april. De leerlingen hebben
in totaal 6 weken de tijd voor het project en worden geacht het logboek weer in te
leveren op woensdag 23 mei.

Wij hopen van harte dat alle ouders en leerlingen enthousiast aan dit project mee
zullen doen en kijken uit naar de resultaten.

Met vriendelijke groet namens alle docenten,

Anouk Steemers