Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt aan de hand van in Nederland gebruikte, erkende methodes gewerkt. De school beschikt over een methode die gebruik maakt van de kerndoelen van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs. Deze zijn voornamelijk gericht op het goed leren communiceren. Ook hier geldt dat de lessen Nederlands gevolgd worden naast het dagprogramma.

De groepen (VO 1, VO 2 en VO 3) zullen gebruik maken van de methode Nieuw Nederlands, een methode waar zelfstandig werken centraal staat. Daarnaast worden actuele onderwerpen via kranten, tijdschriften en video-opnames in de lessen verweven. Voor leesvaardigheid is evenals in het primair onderwijs gekozen voor de begrijpend lezen methode Nieuwsbegrip. Er worden bijbehorende filmpjes bekeken (luister- en kijkvaardigheid) en ook kunnen de leerlingen aan de slag met Nieuwsbegrip XL. Dit zijn o.a. opdrachten begrijpend lezen en woordenschat

Leerkracht

Maxime Classens

Rooster

Groep VO 1, 2, 4

Maandagmiddag 15.45 – 18.15 uur