Het team

Missie en visie

Aanmelden

Nieuws

Onze school

Over NVTC

Het Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs is een Franse vereniging die sinds 1997 actief is in Parijs en omgeving met het organiseren van Nederlandse lessen voor kinderen van 2,5 t/m 11 jaar (groep 7/CM2). Wij zijn een school waar aanvullend onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse taal en cultuur. Ons NTC-onderwijs heeft als doel om aan te sluiten bij het Nederlands en Vlaams onderwijs.

De School is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en erkend als een NTC-(Nederlandse Taal en Cultuur) school. Aan de hand van de schoolgids en het schoolplan leggen we verantwoording af over het gevoerde onderwijsbeleid en middels schoolbezoeken beoordeelt de inspecteur de school ter plaatse. 

Bekijk onze video

 

Onze school

Over NVTC

Het Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs is een Franse vereniging die sinds 1997 actief is in Parijs en omgeving met het organiseren van Nederlandse lessen voor kinderen van 2,5 t/m 18 jaar. Wij zijn een school waar aanvullend onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse taal en cultuur. Ons NTC-onderwijs heeft als doel om aan te sluiten bij het Nederlands en Vlaams onderwijs.

De School is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en erkend als een NTC-(Nederlandse Taal en Cultuur) school. Aan de hand van de schoolgids en het schoolplan leggen we verantwoording af over het gevoerde onderwijsbeleid en middels schoolbezoeken beoordeelt de inspecteur de school ter plaatse.

Bekijk onze video

 

Het team van NVTC

Het docententeam van het NVTC bestaat op dit moment uit drie leerkrachten. De directrice Marieke Smits is iedere woensdag ook aanwezig als aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. 

Meer over ons team

Het team van NVTC

Het docententeam van het NVTC bestaat op dit moment uit 5 leerkrachten. De directrice Anouk Steemers is tevens leerkracht in Le Pecq op de woensdag. Daarnaast zetten wij klassenassistenten in, wanneer de groepsgrootte daar om vraagt. Op dit moment maken we gebruik van een klassenassistente bij de kleuters: Karen Schulthuis.

Meer over ons team

Onze missie en visie

Meer over onze missie en visie

Visie

Om onze missie te realiseren hanteren wij een onderwijsvisie die gebaseerd is op drie principes:

 Kwaliteit van leerkrachten en methodes

 Opbrengstgericht en gedifferentieerd onderwijs

 Goede samenwerking

Onze missie en visie

Visie

Om onze missie te realiseren hanteren wij een onderwijsvisie die gebaseerd is op drie principes:

 Kwaliteit van leerkrachten en methodes

 Opbrengstgericht en gedifferentieerd onderwijs

 Goede samenwerking

Meer over onze missie en visie