Tarieven

Lesgeld voor een volledig schooljaar (33 lesweken):

 • Lesgeld peuter- , basis- en voortgezet onderwijs 1e kind:                 € 1000,-
   
 • Lesgeld 2e en volgende kinderen:                                                          € 1000,-
 • Lesgeld 1e kind indien dit door werkgever wordt vergoed:               € 1500,-
 • Lesgeld 2e en volgende kinderen indien door werkgever vergoed:  € 1450,-
 • Lesgeld bij inschrijving na de herfstvakantie:                                         € 40,- per les

  N.B. inschrijving en toetreding tot de lesssen in de loop van het schooljaar kan alleen gebeuren direct na een vakantie 

   

  In geval van afmelding tijdens het schooljaar bedraagt de ouderbijdrage:

  50 % bij een opzegging tussen 1 augustus en 31 december.
  100 % bij een opzegging tussen 31 december en 31 juli.

 

 • Contributie 2017 – 2018:
  € 30,- per familie

Lesgeld voor een volledig schooljaar
(33 lesweken):

 • Lesgeld peuter- , basis- en voortgezet onderwijs 1e kind:  € 1050,-
  bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017: € 950,-

 

 • Lesgeld 1e kind indien dit door werkgever wordt vergoed:  € 1550,-
  bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017: € 1450,-

 

 • Lesgeld 2e en volgende kinderen indien door werkgever vergoed:  € 1500,-
  bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017: € 1450,-

 

 • Lesgeld bij inschrijving na de herfstvakantie: € 40,- per les
  N.B. inschrijving en toetreding tot de lesssen in de loop van het schooljaar kan alleen gebeuren direct na een vakantie