De leerlingen hebben het laatste halfuur voor de vakantie hard gewerkt. Alle leerlingen hebben op hun eigen niveau gewerkt aan het gezamenlijke onderwerp: Kinderboekenweek, vriendschap.

Peuters en groep 1: hebben mooie posters gemaakt over hun eigen vriendschappen.
Groep 2 en groep 3A: hebben een eigen boekje over vriendschap gemaakt aan de hand van het verhaal, Rikkie en zijn vriendjes.
Groep 3B en groep 4: hebben geleerd hoe een boek gemaakt wordt en hebben zich verdiept in het verhaal van Blitz. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen dat ze allemaal vriendjes willen worden van Blitz.
Groep 5 en groep 6: hebben gezamenlijk een verhaal geschreven over vriendschap. Hierbij hebben ze zelf de personages en de plaats waar het zich afspeelde bedacht.

De leerlingen hebben hun eindproducten aan het einde van het cultuurhalfuur gesprenteerd aan ouders en andere belangstellenden. Het was een geslaagde tentoonstelling!